BLOG

TFD 36. Uluslararası Fizik Kongresi

Kongre Tarihi: 01-05 Eylül 2020

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih: 26 Temmuz 2020 saat: 17:00
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 31 Temmuz 2020 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)
İndirimli Kayıt için son tarih: 10 Ağustos 2020
Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi: 24 Ağustos 2020
Kongre Programının Açıklanma tarihi: 24 Ağustos 2020

Kongre yazışma adresimiz: tfd@turkfizikdernegi.org