Ocak 15, 2019

TFD Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

2016 Yılı Türk Fizik Derneği Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

Zehra ISTEMIHAN – Boğaziçi Üniversitesi

2015 Yılı Türk Fizik Derneği Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

Oğuz KOÇER – İstanbul Üniversitesi

 

2014 Yılı Türk Fizik Derneği Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

Şeyma ATİK- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  

2013 Yılı Türk Fizik Derneği Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

Çağlar ÇETİNKAYA – İstanbul Üniversitesi