Ocak 15, 2019

TFD Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

2018 Yılı Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

Dr. Şeyma ATİK YILMAZ- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 2017 Yılı Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

Araş. Gör. Neslihan AYARCI KURUOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi

2015 Yılı Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

Yasemin GÜNDOĞDU – Selçuk Üniversitesi

2014 Yılı Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

Araş.Gör.Hüseyin Yasin UZUNOK – Sakarya Üniversitesi

2013 Yılı Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Poster Bildiri Ödülü

Çağla ALTINKAYNAK – Balıkesir Üniversitesi