Menü Kapat

UPHUK7

VII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi

Türk Fizik Derneği’nin düzenleyeceği 7. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK–7), 2 – 3 Eylül 2019 tarihleri arasında Konacık , Bodrum, Muğla‘da düzenlenecektir.

Parçacık hızlandırıcılarının başta temel parçacık fiziği ve nükleer fizik deneyleri olmak üzere malzeme fiziğinden yüzey fiziğine, X-ışınlarından nötron terapisine, proton terapisinden iyon implantasyonuna, petrol ve gaz yataklarının aranmasından çevre atıklarının etkisiz hale getirilmesine, gıda sterilizasyonundan izotop üretimine, nükleer atıkların temizlenmesinden toryuma dayalı nükleer santrallere, polimerizasyondan litografiye, anjiyografiden baca gazlarının temizlenmesine, mikrospektroskopiden güç mühendisliğine, sinkrotron ışınımından serbest elektron lazerlerine, ağır iyon füzyonlarından plazma ısıtılmasına kadar yüzlerce kullanım alanı mevcuttur.

UPHUK – 7 kongresinin amacı, dünya bilim çevrelerinde 21. yüzyılın jenerik teknolojilerinden birisi olarak kabul edilen parçacık hızlandırıcıları ve uygulamaları konusunda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirmektir.Hızlandırıcıların tipleri, fiziği, teknolojisi ve uygulama alanları konusunda yapılan çalışmalar sunulacaktır. Ülkemizde bu alanlarda yürütülen proje ve uygulamaların dünya ölçeğinde geliştirilmesi için  değerlendirmeler yapılacaktır.

VII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi

Bodrum-TÜRKİYE

2-3 Eylül 2019

1 th
UPHUK
+
Çağrılı Konuşmacı
+
Katılımcı Sayısı