Tarihçe

Tarihçe

 

27 Mart 1950

 • Fizik Derneği 27 Mart 1950 tarihinde İstanbul’da Çemberlitaş’ta Muallimler Birliği binasında, Sait AKPINAR, Cahit ARF, Hilmi BENEL, Ali Rıza BERKEM, Ratip BERKER, İlhami CIVAOĞLU, Kerim ERİM, Nusret KÜRKÇÜOĞLU, Celal SARAÇ, Adnan SOKULLU, Sadrettin TUNAKAN, Salih Murat UZDİLEK ve Fahir YENİÇAY’dan oluşan ülkemizin önde gelen bilim insanları tarafından kurulmuştur. İlk yönetim kurulunda Başkan Fahir YENİÇAY, Başkan Vekili Ali Rıza BERKEM, Genel Sekreter ise Cavid ENER olmuştur. Kuruluşta başkan olan Fahir YENİÇAY, hemen hemen sürekli biçimde 25 yıl derneğin başkanı ve başlıca yürüyücüsü olarak görev yapmıştır. Sadece 1952-1954 yılları arasında Fahir YENİÇAY tedavi için İsviçre’ye gittiği zaman Ali Rıza BERKEM iki yıl başkanlık yapmıştır. Bu ilk yirmi beş yılda dernek üyelerinin başlıca etkinliği her ayın son Cuma günü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Fizik anfisinde düzenlenen toplantıda bir araştırıcının tebliğ adı verilen konuşmasını dinlemek, araştırma sonuçlarını tartışmak ve çay içerek söyleşmekti. Toplantıdan bir ay önce tebliğin özeti hem Türkçe, hem de bir yabancı dilde yazılı olarak bir iki sayfalık bir bültende basılır ve bu bülten dernek üyelerine postalanırdı. Şurası bir gerçektir ki o dönemde özgün bir araştırmanın anlatıldığı bu toplantılar önemli bir öncülük görevi yapmıştır.
 

5 Aralık 1975

 • 5 Aralık 1975 tarihinde yapılan Fizik Derneği Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna Erdal İNÖNÜ (Başkan), Turgay TÜRKELİ (Sayman), Metin SUBAŞI, Altan FERENDECİ (Genel Sekreter) ve Ender AKTULGA (Başkan Vekili) seçilmişlerdir. 1976 yılında çıkan yeni dernekler yasasıyla, derneğin adında “Türk” sıfatının bulunabilmesi, dernek çalışmalarının kamu yararına olduğunun kabul edilmesi ve yurt dışındaki bilimsel derneklerle işbirliği yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınması şartı nedeniyle Erdal İNÖNÜ başkanlığındaki yönetim kurulu tüzük değişikliği yaparak gerekli girişimlerde bulundu. Bu girişimler sonucunda,
   
   
  a) 12 Ekim 1976 gün ve 15732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 7/12434 sayılı kararı ile “Türk Fizik Derneği” adı kabul edildi.
   
  b) Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 1977 gün ve 7/15806 sayılı kararnamesiyle Türk Fizik Derneği kamu yararına çalışan dernekler arasına girdi.
  c) Bakanlar Kurulunun 5 Şubat 1979 tarih ve 7/1726 sayılı kararına göre Türk Fizik Derneğinin Avrupa Fizik Derneği (EPS) ile işbirliği yapmasına izin verdi.
   
  1976-1987 yılları arasında Erdal İNÖNÜ’nün Türk Fizik Derneği Başkanlığı sırasında, bir önceki yönetimin İstanbul Üniversitesindeki tebliğli toplantılarının birkaç yıl devam etmesini, bazı toplantıların başka üniversitelerde yaparak ilgiyi yaygınlaştırmayı ve bu amaçla İstanbul’un dışında bazı kentlerde temsilcilikler kurulmasını ve 8 defa TFD Fizik Kongrelerinin yapılmasını sağlamıştır. Dernek haberleri ile üyelerle iletişim kuracak, fiziğin dünyada ve ülkedeki gelişmelerinden bilgi verecek sürekli yayın organı olarak düşünülen bu anlayışla 1976 yılının ilk mayıs ayında “ÇAĞDAŞ FİZİK DERGİSİ”nin ilk sayısı yayınlanmış ve daha sonrada periyodik olarak yayınlanmaya devam edilmiştir. Ayrıca Avrupa Fizik Derneği’nin (EPS) 5. Fizik Kongresinin 7-11 Eylül 1981 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde organize edilmiş, açık oturumlar, paneller düzenlemiş ve bazı toplumsal konuları incelemek ve raporlar hazırlamak için gruplar oluşturmuştur. Erdal İNÖNÜ’nün 11 yıllık TFD Başkanlığı süresince önemli bilimsel aktiviteler ve idari yapılanmalar gerçekleştirilmiş ve yönetim kurulundaki başkanlığı 1987 şubatında sona ermiştir. ( Erdal İNÖNÜ, TFD- 19 Fizik Kongresinde yaptığı konuşmadan alınmıştır.)
   
  1987 yılında yapılan Türk Fizik Derneği Olağan Genel Kurulunda K. Gediz AKDENİZ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. 1987-1997 yılları arasında TFD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan K. Gediz AKDENİZ ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan bütün fizikçilere ulaşabilmek ve çalışmaları ülke geneline yaygınlaştırabilmek amacıyla 1995 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de şube açılmasını sağlamıştır. Ayrıca, 1987-1997 yılları arasındaki 10 yıllık dönem içerisinde 8 defa TFD Fizik Kongreleri, TFD Uluslararası Fizik Yaz Okulları düzenlemiş ve 1992 yılında Öğrenci Komisyonunu kurarak 3 defa TFD Fizik Öğrencileri Kongresinin yapılması yanında Avrupa ve Balkan Fizik Öğrencileri Kongrelerinin düzenlenmesine ev sahipliği yapmıştır. Bir önceki yönetimin yayınlamaya başladığı Çağdaş Fizik Dergisi bu yönetim süresince 3 sayısı yayımlanabilmiştir. K. Gediz AKDENİZ, Balkan Fizik Birliği ile yaptığı temaslar ve çalışmalar sonunda T.C Bakanlar Kurulunun onayını alarak 1987 yılında Bükreş’te TFD’yi Balkan Fizik Birliğine üye yapmış, 1989 yılında da Balkan Fizik Birliğine Başkan olarak seçilmiş ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürmüştür. Balkan Fizik Birliği Başkanı olduğu süre içinde Selanik (1991), İzmir (1994) ve Cluj-Napoca’da (1997) Balkan Fizik Kongreleri düzenlemiş ve Balkan Physics Letters – BPL bilimsel dergisini periyodik olarak, Müdürlüğünü Metin ARIK’ın yaptığı Boğaziçi Üniversitesi, Türk – Balkan Uluslararası Uygulamalı Fizik Araştırma Merkezi’nin önemli desteği ve editör Emine RIZAOĞLU’nun özverili katkıları ile 1992 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlamasını sağlamıştır.
   
24.05.1997
 • 24.05.1997 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda Metin ARIK (Başkan), Ergun GÜLTEKİN (Başkan Yrd.), Durul ÖREN (Genel Sayman) ve Sehban KARTAL (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 1997-2001 yılları arasında iki dönem Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Metin ARIK, 21 Ocak 1998 tarihinde TFD eski Genel başkanı Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Dinçer ÜLKÜ, TFD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul, Ankara, İzmir Şube başkanları ve TFV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan oluşan heyetle Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL’i Çankaya Köşkünde makamında ziyaret ederek devletimizin en üst makamına derneğimizin sorunları istekleri ve projeleri anlatılmış ve destek sözü alınmıştır. Ayrıca, 1- 10 Eylül 1998 tarihleri arasında “BALKAN PHYSICAL UNION, BALKAN SCHOOL ON NUCLEAR PHYSICS” isimli yaz okulunu İstanbul Üniversitesinde düzenlenmesini, 27-31 Ekim 1998 tarihleri arasında Alanya Grand Kaptan Otel’de TFD-17 FİZİK KONGRESİ ni gerçekleşmesini, 28 Haziran – 10 Temmuz 1999 tarihleri arasında “ICFA’ 99 -ISTANBUL, ICFA SCHOOL ON INSTRUMENTATION IN ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS” isimli yaz okulununun yapılmasını, 25-28 Ekim 1999 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi – Adana’da TFD-18 FİZİK KONGRESİ nin düzenlenmesini, 22-24 Haziran 2000 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi – Erzurum’da “II. ULUSAL YOĞUN MADDE FİZİĞİ KONGRESİ” ni gerçekleşmesini, 12-19 Eylül 2000 tarihleri arasında “THE SECOND INTERNATIONAL BALKAN SCHOOL ON NUCLEAR PHYSICS” isimli yaz okulunun Bodrum’da yapılmasını ve 26-29 Eylül 2000 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi – Elazığ’da TFD-19 FİZİK KONGRESİ nin düzenlenmesini sağlamıştır.
   
  17.02.2001 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 4. Olağan Genel Kurulunda Engin ARIK (Başkan Yrd.) , Sehban KARTAL (Genel Sekreter), Işık KARABAY (Genel Sayman) ve Belgin ONAT (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 2001-2003 yılları arasında Baki AKKUŞ’un organizasyon komitesi başkanlığında, 14-18 Mayıs 2001 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi, Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi-ICPAM, Edirne’de “THE SECOND INTERNATIONAL BALKAN WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS” isimli bilimsel toplantının gerçekleşmesi, 10-15 Eylül 2001 tarihleri arasında Bodrum-Türkiye ve Kos Yunanistan’da Türk Fizik Derneği ve Yunan Fizik Derneği ile ortaklaşa “THE FIRST HELLENIC-TURKISH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE” toplantısını düzenlenmesi, 11-14 Eylül 2002 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta’da TFD-21 FİZİK KONGRESİ’ni gerçekleşmesi, Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Balkan Ülkelerinin çok daha etkin temsil edilmesini sağlamak için oluşturulan SEENet (South East European Nuclear Physics Network) toplantısının 2-3 Aralık 2002 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinde yapılması ve 6-7 Ocak 2003 tarihleri arasında Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü-Eskişehir’de “TORYUM YAKITLI NÜKLEER TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI” isimli bilimsel toplantının desteklenmesi sağlanmıştır.
   
  15.03.2003 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 5. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Mehmet Can AKYOLCU (Başkan Yrd.), Lidya AMON (Genel Sekreter), Elif İNCE (Genel Sayman) ve Yeşim ÖKTEM (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 2003 – 2004 yılları arasında Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Baki AKKUŞ,  Türk Fizik Derneği web sayfası http://www.tps.org.tr/ hazırlanmasını, aynı adresten Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinin Web sayfalarına da ulaşılabilmesini ve Mail Grubu oluşturularak Dernek ile ilgili gelişmelerin anında mümkün olduğu kadar çok üyeye ulaşmasını sağlamıştır. Basımı uzun bir süre maddi nedenlerden dolayı kesintiye uğramış olan ÇAĞDAŞ FİZİK DERGİSİ sanal ortamda Ömür AKYÜZ ün editörlüğünde yayın hayatına başlamasını ve maddi durumu elvermeyen başarılı fizik lisans öğrencilerine aylık 50 YTL olmak üzere 8 ay süresince toplam 400 YTL burs verilmiştir. Ayrıca, 14–19 Eylül 2004 tarihleri arasında Bodrum’da 39 Çağrılı Konuşmacı ve 500 civarında katılımcı ile TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİNİ ve 22 – 29 Eylül 2004 tarihleri arasında Bodrum’da 100 civarında Türk ve yabancı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımı ile DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI BALKAN NÜKLEER FİZİK YAZOKULU bilimsel toplantısını düzenlemiştir.
   
  26.02.2005 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 6. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Lidya AMON (Genel Sekreter), Pınar CAN (Genel Sayman) ve Sadiye Çetinkaya ÇOLAK (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 2005 – 2006 yılları arasında Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Baki AKKUŞ, 2005 yılının DÜNYA FİZİK YILI olması nedeniyle tanıtıcı bir yazı hazırlanmış ve e-mail ile üyelere duyurulmasını, Genel Merkez ve Ankara, İstanbul, İzmir Şubeleri ile birlikte 2005 DÜNYA FİZİK YILI ANMA PULU çıkarılmasını, Ankara Şubesi tarafından 2005 DÜNYA FİZİK YILI, TÜRK FİZİK DERNEĞİ, 1. BİR FİZİK DOĞA OLAYININ GÖRÜNTÜLENMESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI gerçekleşmesini, 4–9 Temmuz 2005 tarihleri arasında Ankara’da Ankara Üniversitesinde 75 öğrenci yanında 8’i ders vermek üzere 16 öğretim üyesi ile birlikte toplam 91 fizikçinin katılımı ile 2005 DÜNYA FİZİK YILI, TÜRK FİZİK DERNEĞİ, 1. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI YAZ OKULU bilimsel toplantısını gerçekleşmesini, İzmir Şubesi tarafından 31 Ağustos – 3 Eylül 2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesinde  2005 DÜNYA FİZİK YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ, 4. ULUSLARARASI FİZİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ  VE ŞENLİĞİ gerçekleşmesini sağlamıştır. Ayrıca,  13 – 16 Eylül 2005 tarihleri arasında Muğla Üniversitesinin ev sahipliğinde  bugüne kadarki en yüksek bilimsel seviye ve en yüksek katilim ile 2005 DÜNYA FİZİK YILI – TÜRK FİZİK DERNEĞİ 23. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinin destekleriyle gerçekleştirmiştir.
   
 
1986 yılı
 • 1986 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi  Prof. Heinrich ROHRER
   
  Kongreye, 1986 yılı NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ sahibi Prof. Dr. Heinrich ROHRER yanında Eski Başbakan Yardımcısı Fizikçi Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ,  Yıldız Teknik Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Durul ÖREN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Ramazan AYDIN, Kırıkkale Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU, Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkan Yardımcısı Ali ALAT, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer CEBECİ, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Fizikçi Başkan Vekili Prof. Dr. İsa EŞME ve Muğla Valisi Hüseyin AKSOY da katılmışlardır. Kongreye 64 Çağrılı Konuşmacı, 27 Panelist, 35 Bilim Kurulu Üyesi ile birlikte toplam 783 kişi katılmıştır. Kongrede sunulan sözlü sunum sayısı 274 ve poster sunum sayısı 275 olarak gerçekleşmiştir. Kongre suresince, 2005 DÜNYA FİZİK YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ, TÜRKİYE VE CERN PANELİ,   2005 DÜNYA FİZİK YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ, DEPREM KONUSUNDA TÜRKİYE NE YAPMALI? PANELİ,  2005 DÜNYA FİZİK YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ, TÜRKİYEDE EĞİTİM PANELİ ve DÜNYA FİZİK YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ, GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FOTONİK PANEL’leri yapılmıştır. Yine 22 – 26 Ağustos 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Türk Fizik Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi ve  İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği. Yeşim ÖKTEM’in Düzenleme Kurulu Başkanlığında BPU-6, SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE of THE BALKAN PHYSICAL UNION (6. Uluslararası Balkan Fizik Birliği Konferansı) bilimsel toplantısı Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinin destekleriyle gerçekleştirmiştir. BPU–6 Konferansına, İstanbul Vali Yardımcısı Ergun GÜNGÖR,  Yıldız Teknik Üniversitesi Fizikçi Rektörü Durul ÖREN, Muğla Üniversitesi Fizikçi Rektörü Şener OKTİK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizikçi Rektörü Ramazan AYDIN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizikçi Rektörü Atilla KILIÇ, İstanbul Üniversitesi Rektör Yard. Şafak URAL,  Balkan Fizik Birliği Başkanı Ivan LALOV,  Avrupa Fizik Derneği Başkan Yard. Martin C. E. HUBER ve DESY Direktörü A. WAGNER  yanında konferansa  800 civarında bilim insanı katılmış 300 sözlü sunum ve 450 poster sunulmuş ve konferansın tam metinlerinin American Institute Physics dergisinde basılması sağlanmıştır. Konferans esnasında, 23 Ağustos 2006 da Balkan Fizik Birliği Konsey toplantısında yapılan Balkan Fizik Birliği Başkanlık seçiminde, Türk Fizik Derneğinin yoğun çabaları ve girişimleri ile Balkan Fizik Birliği Başkanlığına,  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, TUBA Üyesi,  ve Türk Fizik Derneği Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK seçilmiştir.  29 Ağustos – 1 Eylül 2006 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi Bodrum da Türk ve yabancı 20 civarında çağrılı konuşmacı ve 350 öğrencinin katılımıyla ISCBPU-4, FOURTH INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE of THE BALKAN PHYSICAL UNION (4. Uluslararası Balkan Fizik Birliği Öğrenci Konferansı) bilimsel toplantısı Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinin desteğiyle düzenlenmesini, 18 – 24 Eylül 2006 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi Bodrum da 11 çağrılı konuşmacı, 6 adet deney yaptıran araştırıcı ve öğrenciler olmak üzere toplam 85 kişi katılımıyla TÜRK FİZİK DERNEĞİ II. PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU (Turkish Physical Society 2nd Summer School on Particle Accelerators and Detectors) bilimsel toplantısı Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinin desteğiyle düzenlenmesini sağlamıştır.
   
  24.02.2007 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 6. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Lidya AMON (Genel Sekreter), Osman Azmi BARUT (Genel Sayman) ve Sadiye Çetinkaya ÇOLAK (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 28-31 Ağustos 2008 tarihleri arasında Malatya’da TÜRK FİZİK DERNEĞİ 24.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ gerçekleştirilmiştir. 17-19 Eylül 2007 tarihleri arasında Bodrum’da, TÜRK FİZİK DERNEĞİ UPHUK – 3, III. ULUSAL KATILIMLI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ ayrıca 20 – 24 Eylül 2007 tarihleri arasında TÜRK FİZİK DERNEĞİ III. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU gerçekleştirilmiştir.
   
  25-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında Türk Fizik Derneğinin, TAEK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesinin destekleri ile TÜRK FİZİK DERNEĞİ 25.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ bilimsel toplantısı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi/Bodrum da gerçekleştirilmiş ve 2007 yılında kaybettiğimiz değerli fizikçilerimiz anılmıştır. Bilimsel toplantının,  Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şener OKTİK (Muğla Üniversitesi),  Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK (Boğaziçi Üniversitesi) ve Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Yeşim ÖKTEM (İstanbul Üniversitesi) dir. 30 Ağustos – 01 Eylül 2010 tarihleri arasında Bodrum’da, TÜRK FİZİK DERNEĞİ IV. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU gerçekleştirilmiştir.
   
  28 / 02 / 2009 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 8. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Ela GANİOĞLU (Genel Sekreter), Osman Azmi BARUT (Genel Sayman) ve Pervin ARIKAN (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.29 Ağustos-3 Eylül 2009 tarihleri arasında TÜRK FİZİK DERNEĞİ V. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU, Pervin ARIKAN (Danışma Kurulu Başkanı),  Prof. Ömer YAVAŞ (Bilim Kurulu Başkanı) Hatice Duran YILDIZ (Organizasyon Komitesi Başkanı) başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 4-7 Eylül 2009 tarihleri arasında Bodrum’da II – BALKAN FİZİK BİRLİĞİ 7.ULUSLARARASI FİZİK ÖĞRENCİLERİ KONFERANSI, Metin Arik (Bogazici Universitesi), Victor Ciupina (Constanta Üniversitesi) ve Baki AKKUŞ (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra 16-18 Eylül 2009 tarihleri arasında Bodrum’da 5. NÜKLEER ÇEKİRDEKLERDEKİ ŞEKİL-FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK NOKTA ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI Rick F. Casten (Bilim Kurulu Başkanı), Baki Akkuş (Organizasyon Komitesi Başkanı) ve R. Burcu Çakırlı (Koordinatör) başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 24-27 Eylül 2009 tarihleri arasında Bodrum’da TÜRK FİZİK DERNEĞİ 26.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ düzenlenmiştir. Bilimsel toplantının, Danışma Kurulu Başkanı Gülşen Önengüt (Çukurova Universitesi) ,Bilim Kurulu Başkanı Şener Oktik (Muğla Universitesi) ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ilhan Tapan (Uludağ Universitesi) dır.
   
  1985 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Klaus von KLITZING ve Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ 1999
  Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr.Gerardus’t HOOFT ve Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ
   
  30 Ağustos – 01 Eylül 2010 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi Bodrum’da, TÜRK FİZİK DERNEĞİ UPHUK – 6, VI. ULUSAL KATILIMLI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ ve 02 – 07 Eylül 2010 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği VI. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu gerçekleştirilmiştir. 14 – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde TÜRK FİZİK DERNEĞİ 27. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ gerçekleştirilmiştir. Kongrenin danışma kurulu başkanlığını Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU, Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Metin ARIK, Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM yapmıştır. 9 rektörün katıldığı kongreye, 1169 başvuru yapılmış olup çok sayıda bildiri başvurusu ile bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 337 adet sözlü, 390 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir. Ayrıca, kongreye 1985 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Klaus von KLITZING ve 1999 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr.Gerardus’t HOOFT da katılarak bizleri onurlandırmıştır.
 
26.02.2011
 • 26.02.2011 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 9. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Ela GANİOĞLU (Genel Sekreter), Osman Azmi BARUT (Genel Sayman) ve Pervin ARIKAN (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 6-9 Eylül 2011 tarihleri arasında Bodrum’da TÜRK FİZİK DERNEĞİ 28. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ düzenlenmiştir. Bilimsel toplantının, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ibrahim Halil MUTLU (Harran Üniversitesi Fizikçi Rektorü) ,Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nihat BERKER (Sabancı Üniversitesi Fizikçi Rektorü) ve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM (TFD Genel Başkan Yard.) dır. Ayrıca 10 – 15 Eylül 2011 tarihleri arasında Bodrum’da, TÜRK FİZİK DERNEĞİ 8. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU da gerçekleştirilmiştir.
   
  1969 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Murray GELL – MANN ve Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ 
  1969 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Murray GELL – MANN, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet İsmet BERKAN ve Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ  
   
  05 – 08 Eylül 2012 tarihlerinde Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi / Bodrum’da TÜRK FİZİK DERNEĞİ 29. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ gerçekleştirilmiştir. Kongrenin Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut DOĞRU (Bitlis Eren Üniversitesi Fizikçi Rektörü), Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nafiye Güneç KIYAK (Işık Üniversitesi Fizikçi Rektörü) ve Düzenleme Kurulu Başkanı Yard. Doç. Dr. Ela GANİOGLU (TFD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) dır. O yıl düzenlenen Türk Fizik Derneği 29.  Uluslararası Fizik Kongresi’ne Amerika Birleşik Devletleri Santa Fe Enstitüsü Seçkin Profesörü 1969 yılı Nobel Fizik Ödüllü ünlü fizikçi Prof. Dr. Murray GELL – MANN davet edilerek, fizik adına yapılmış olunan katkılara bir yenisi daha eklenmiştir. Kongreye 1100 başvuru yapılmış; bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 306 adet sözlü, 422 adet poster bildiri kabul edilmiştir. Ayrıca dernek yönetim kurulunun aldığı bir kararla her yıl verilen ödüller yanında bu yıldan başlayarak, fizik biliminin tanıtılmasına ve sevdirilmesine, bilim ve teknoloji alanında toplumda farkındalık yaratılmasına katkı yapanlar arasından bir kişiye “TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ” vermeyi kararlaştırmıştır. Türk Fizik Derneği Yönetim Kurulu “TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ’nün ilkini, Hürriyet Gazetesi köşesinde temel bilim araştırmalarına ve bu bağlamda fizik biliminin önemine dikkat çekerek, halkımızın bilime olan ilgisinin artmasına ve fizik biliminin tanıtılmasına yaptığı katkılardan dolayı Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet İsmet BERKAN’a vermeyi kararlaştırmıştır.
   
  1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET ve Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ
  1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN  
 

16.02.2013

 • 16.02.2013 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 10. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Rabia Burcu ÇAKIRLI (Genel Sekreter), Osman Azmi BARUT (Genel Sayman) ve Pervin ARIKAN (Üye) Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. 2 – 5 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde TÜRK FİZİK DERNEĞİ 30. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ gerçekleştirilmiştir. Bilimsel toplantının, Organizasyon Komitesi Başkanı ve Balkan Fizik Birliği Başkanı Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM(İstanbul Üniversitesi), Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ (İstanbul Üniversitesi), Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK (Boğaziçi Üniversitesi Fizikçi Rektorü) dır. Kongreye 731 başvuru yapılmış; bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 262 adet sözlü, 339 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.2013 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ’nün fizik biliminin de içinde olduğu temel bilimlerde yaşanan üniversitelerimizdeki öğrenci kontenjan sorunlarının çözümündeki çabaları ve temel bilimlerin dolayısıyla fizik biliminin teknolojinin gelişmesi ve üretimindeki öneminin üst düzeydeki makamlara hem anlatılması ve hem de yaptığı girişimlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN’e verilmiştir. Ayrıca “BALKAN FİZİK BİRLİĞİ 10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONFERANSI (ISCBPU-10)” 3-5 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Doç. Dr. R. Burcu ÇAKIRLI (Organizasyon Komitesi Başkanı) ve Prof. Dr. Victor ZAMFIR (Bilim Kurulu Başkanı ve Romanya Fizik Derneği Başkanı) başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Kongreye 1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA katılılmıştır. Bunun yanında TFD 5. ULUSAL KATILIMLI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ (UPHUK) 7 – 9 Eylül 2013 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş, UPHUK 5 Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlkay Türk Çakır, UPHUK 5 Bilim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tanrıkut, Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş ve fizik öğrencilerinin katıldığı kongrede, Türkiye ve yurt dışından tanınan fizikçiler tarafından parçacık hızlandırıcıları ve hızlandırıcıların tipleri, fiziği, teknolojisi ve uygulama alanları konusunda yapılan çalışmaları kapsayacak şekilde bilimsel konuşmalar katılımcılar tarafından yapılmıştır. 10 – 15 Eylül 2013 tarihleri arasında Bodrum’da, TÜRK FİZİK DERNEĞİ 9. ULUSLARARASI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU da gerçekleştirilmiştir.
 

24 - 27 Temmuz

 • 21 – 24 Temmuz 2014 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi / Bodrum’da TÜRK FİZİK DERNEĞİ 31. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ gerçekleştirilmiştir. Bilimsel toplantının, Danışma Kurulu Başkanı Pervin ARIKAN (Gazi Üniversitesi), Bilim Kurulu Başkanı Yeşim ÖKTEM (İstanbul Üniversitesi), Düzenleme Kurulu Başkanı Suat ÖZKORUCUKLU (İstanbul Üniversitesi) dur. Ayrıca TÜRK FİZİK DERNEĞİ 10. ULUSLARARASI KATILIMCI PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU, yine bu yılda 14 – 19 Temmuz 2014 tarihinde Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bilimsel toplantının, Danışma Kurulu Başkanı Pervin ARIKAN (Gazi Üniversitesi), Bilim Kurulu Başkanı İsa Dumanoğlu (Çukurova Üniversitesi), Düzenleme Kurulu Başkanı Cüneyt Çeliktaş (Ege Üniversitesi), Koordinatör Aziz KURT (İstanbul Üniversitesi) dur.
 

24 - 27 Ağustos

 • 24 – 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Balkan Fizik Birliği 9. Uluslararası Fizik Konferansı (9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9) gerçekleştirilmiştir. Bilimsel toplantının, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Yeşim ÖKTEM, Danışma Kurulu Başkanı Nicolae Victor Zamfir – Romanya, Bilim Kurulu Başkanı Metin Arık, Uluslararası Düzenleme Kurulu Başkanı Baki Akkuş dur. BALKAN FİZİK BİRLİĞİ 9. ULUSLARARASI FİZİK KONFERANSI’na, 1100 adet başvuru yapılmış; bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 302 adet sözlü, 469 adet poster bildiri konferansta sunulmak üzere kabul edilmiştir
 

27.02.2016

 • 27.02.2016 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 11. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ (Başkan), Yeşim ÖKTEM (Başkan Yrd.), Gülfem Süsoy DOĞAN (Genel Sekreter), Osman Azmi BARUT (Genel Sayman), Pervin ARIKAN (Üye), Tamer AKAN (Üye) ve R.Burcu Çakırlı MUTLU (Üye)  Türk Fizik Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.
   
  Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi” 6 – 10 Eylül 2017 tarihleri arasında Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi – Konacık, Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi’ne, konularında uzman 30 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte bir fiil 723 fizikçi bilim insanı katılmıştır. Bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 678 adet sözlü, 430 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.
   
  Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi” 5 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi’ne, 29 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte çok sayıda bilim insanı katılmıştır. Kongreye 21 ülkeden toplamda 791 başvuru yapılmıştır. Bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 525 adet sözlü, 217 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.
   

23 Şubat 2019

 • 23 Şubat 2019 tarihinde yapılan Türk Fizik Derneği Genel Merkez 12. Olağan Genel Kurulunda Baki AKKUŞ, Pervin ARIKAN, R.Burcu ÇAKIRLI MUTLU  ve Gülfem SÜSOY DOĞAN sırasıyla yönetim kuruluna başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman olarak, bununla birlikte Ertan GÜDEKLİ, Aytül ADIGÜZEL ve Ayşegül ERTOPRAK  da üye olarak seçilmiştir. Gökçe ERDOĞAN (Başkan), Fatma Çağla ÖZTÜRK ve Hatice YILMAZ ALAN denetleme kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. Ek olarak, Metin ARIK, K. Gediz AKDENİZ and Ergun GÜLTEKİN onur kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.