Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü