Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü